Цените на испанските вина в Европа

Според данни публикувани от ЕС за 2014 година ескпортните цени на испанските вина в Европа са най-ниски след тези на българските вина.

Според проучвателния анализ испанската цена е средно 1.83 евро за литър вино при износ за страни извън ЕС и 0.91 евро – за страните членки
на общността. Същевременно Испания води класацията по най-голям износ на вина в Европа – почти 30 % от общия обем.

Източник: Olive Press Newspaper Spain

About the Author

By aerolip / Administrator

Follow aerolip
on февр. 01, 2018