Пътувалите в чужбина българи през декември нараснали с 15.4%

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2015 г. са се увеличили с 15.4 на сто до 309 хиляди души в сравнение със същия месец на предходната година, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в сряда.

Ръст има и при дошлите на посещение у нас чужденци – с 2.6 процента до 441 300 туристи и командировани.

Най-големият ръст на заминалите зад граница през декември е отчетен при путъвалите за Италия – със 79.5% повече спрямо декември 2014 г., следва бившата югославска република Македония – с 69%, Испания – с 32.9%, Румъния – с 30.8%, Австрия – с 25.7%, Германия – с 12.5%, Турция – с 11.3%, Гърция – с 10.5%, Сърбия – с 3.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация – с 15.6%, Франция – с 9.5%, Обединеното кралство – с 8.7%, Полша – с 1.3%, и други.

Пътуванията на български граждани в чужбина с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия формират 47.8%, следвани от командировките – 29.1%, и почивка и екскурзия – 23.1%. Ръст има при всички видове пътувания, но най-голям – 16.9 процента при служебните пътувания зад граница.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2015 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2%, или с 2.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Франция – с 16.8%, Полша – с 16.4%, Обединеното кралство – с 10.8%, Германия – с 6.8%, Чехия – с 2.2%, и други.

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Австрия – с 3.3%, Унгария – с 2.0%, Италия – с 1.8%, Нидерландия – с 1.8%, и други.

Източник: www.mediapool.bg

About the Author

By aerolip / Administrator

Follow aerolip
on февр. 01, 2018