Банкови данни

РАЙФАЙЗЕНБАНК:

IBAN:BG43RZBB91551061014107

BIC: RZBBBGSF – сметка в лева.

Застраховка Отговорност на Туроператора

ТУРОПЕРАТОРЪТ ПРИТЕЖАВА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА”

ПОЛИЦА № 7500170000753 от 09.01.2018 на „Групама Застраховане” ЕАД

Лиценз за туристическа дейност

Туроператор

Туристически агент